In verband met covid-19, vragen wij u om rekening te houden met ons hygiëneprotocol:

 • Kom niet te laat, maar ook niet te vroeg voor uw afspraak. De wachtkamer moet zo leeg mogelijk blijven.
 • U dient uw handen te desinfecteren voor de behandeling. Bij de ingang staat een automatische desinfectiepomp.
 • Wij vragen u om binnen een mondkapje te dragen en deze zelf mee te nemen. 
 • Neem uw eigen handdoek mee.
 • U dient alleen naar uw afspraak te komen. Bij kinderen mag er maximaal 1 ouder/ begeleider mee.
 • Neem uw jas mee naar de behandelkamer.
 • Het toilet alleen gebruiken indien noodzakelijk.
 • Als er voor uw afspraak iets wijzigt in uw gezondheid, dan graag zo spoedig mogelijk contact met ons opnemen.
 

Kom niet naar de praktijk als u een of meer van de volgende klachten heeft:

 • Verkoudheid
 • Hoesten
 • Kuchen
 • Niezen
 • Loopneus
 • Keelpijn
 • Verhoging of koorts
 • Kortademigheid
 • Hoofdpijn
 • Branderige ogen
 • Reuk- en/of smaakverlies
 • Ziek voelen en/of diarree. 
 

Bij twijfel: neem contact met ons op via info@osteovdwalle.nl of 085 – 0160697. Bij afzegging worden geen kosten in rekening gebracht.

Hoe wij te werk gaan:

 • Onze osteopaten zijn voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Onze osteopaten desinfecteren voor iedere behandeling de handen.
 • Wij hebben geen speelgoed en tijdschriften in de wachtkamer

Alvast bedankt voor uw medewerking. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we veilig kunnen werken en in goede gezondheid blijven. 

Isabelle, Annick, Emilia en Thinka